Sudetype → Články

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci

V červenci 2021 jsme se jako jedno z pěti vyzvaných studií zúčastnili soutěže na návrh nové vizuální identity Technické univerzity v Liberci (TUL). Ačkoliv byl nakonec vybrán …

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Úvod Digitalizaci typografie, jejíž masivnější rozšíření datujeme do 80.–90. let 20. století, lze po objevu knihtisku, řádkových a monotypových sázecích strojů či fotosazby považovat za další …

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Na úvod tohoto článku je nutné přesněji definovat rozdíl mezi pojmy, které jsou nejen v laických, ale nezřídkakdy i odborných kruzích nesprávně užívány: písmo a  font. Písmo má v českém jazyce více …