Sudetype → Články

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci

Pokud nejste milovníci dlouhého čtení, nebudeme vás napínat — zde je náš návrh ve formě krátké animace. Pro případné sdílení jsme si pro vás připravili i balíček s mediálními soubory, odkaz ke …

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Úvod Digitalizaci typografie, jejíž masivnější rozšíření datujeme do 80.–90. let 20. století, lze po objevu knihtisku, řádkových a monotypových sázecích strojů či fotosazby považovat za další …

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Na úvod tohoto článku je nutné přesněji definovat rozdíl mezi pojmy, které jsou nejen v laických, ale nezřídkakdy i odborných kruzích nesprávně užívány: písmo a  font . Písmo má v českém jazyce více …