Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Úvod Digitalizaci typografie, jejíž masivnější rozšíření datujeme do 80.–90. let 20. století, lze po objevu knihtisku, řádkových a monotypových sázecích strojů či fotosazby považovat za další …