Technická univerzita v Liberci

V červenci 2021 jsme se jako jedno z pěti vyzvaných studií zúčastnili soutěže na návrh nové vizuální identity Technické univerzity v Liberci (TUL). Ačkoliv byl nakonec vybrán …