• gradec_s1

Gradec

Gradec ♥ 20 °
Gradec je písmo exkluzivně navržené jako součást vítězného návrhu na logotyp a vizuální identitu Univerzity Hradec Králové (spoluautorství s Michalem Kukačkou). Tvarosloví jednotlivých liter přímo navazuje na konstrukci univerzitní značky — většina viditelných úhlů v písmu je přesně 20 ° od horizontální, resp. vertikální roviny. Tedy tak, jak jsou seříznuty i konce závorek v univerzitní značce. Tento nepatrný, leč všudypřítomný detail napomáhá budovat komplexní a jednotnou vizuální identitu Univerzity Hradec Králové.
Gradec Light
OpenType funkce
 • Základní
 • Standardní ligatury
 • Kontextové alternativy
 • Číslice
 • Mínuskové číslice
 • Verzálkové číslice
 • Tabulkové číslice
 • Přeškrtnutá nula
 • Zlomky
 • Řadové číslovky
 • Dolní indexy
 • Horní indexy
 • Vědecké indexy
 • Stylistické varianty
 • ss01 (Spodní dotah f, ß a ſ)
 • ss02 (UHK složené závorky)
 • ss03 (Alternativní J)
 • ss04 (Alternativní g)
AA
#Universitas­Reginaegradecensis
Quaestor
Gradec Black

Svým charakterem je Gradec uměřeným bezserifovým písmem s dynamickým tvaroslovným principem. Vyjadřuje tak hodnoty, které jsou typické pro samotnou univerzitu — instituci na jedné straně seriózní, ale zároveň vždy přátelskou a otevřenou, s úctou k trvalým hodnotám, ale bez přehnaného tradicionalismu.
    V roce 2018 byl při příležitosti aktualizace vizuálního stylu UHK Gradec výrazně revidován a doplněn o širokou paletu řezů, včetně kurzivních. Změna proporcí jednotlivých prvků v logotypech UHK umožnila i velkorysejší horizontální proporce, což písmu dodává lehkosti a zlepšuje i čitelnost v menších velikostech. Aktualizované písmo Gradec 2.0 je snadno rozeznatelné např. díky nově řešené mínusce „a“ s výběhem.
Gradec Light
Königgrätzstraße
Gradec Bold
Řezy písma Gradec
It’s evolution, baby
Gradec Black
Gradec Light
Gradec Black Italic
www.uhk.cz/fim
Gradec Light Italic / volitelné ligatury