• gradec_s1
  • gradec_s2
  • gradec_s3
  • gradec_s4
  • gradec_s5

Gradec

Gradec je písmo exkluzivně navržené jako součást vítězného návrhu na logotyp a vizuální identitu Univerzity Hradec Králové (spoluautorství s Michalem Kukačkou). Tvarosloví jednotlivých liter přímo navazuje na konstrukci univerzitní značky — většina viditelných úhlů v písmu je přesně 20 ° od horizontální, resp. vertikální roviny. Tedy tak, jak jsou seříznuty i konce závorek v univerzitní značce. Tento nepatrný, leč všudypřítomný detail napomáhá budovat komplexní a jednotnou vizuální identitu Univerzity Hradec Králové.

Svým charakterem je Gradec uměřeným bezserifovým písmem s dynamickým tvaroslovným principem. Vyjadřuje tak hodnoty, které jsou typické pro samotnou univerzitu — instituci na jedné straně seriózní, ale zároveň vždy přátelskou a otevřenou, s úctou k trvalým hodnotám, ale bez přehnaného tradicionalismu.

V roce 2018 byl při příležitosti aktualizace vizuálního stylu UHK Gradec výrazně revidován a doplněn o širokou paletu řezů, včetně kurzivních. Změna proporcí jednotlivých prvků v logotypech UHK umožnila i velkorysejší horizontální proporce, což písmu dodává lehkosti a zlepšuje i čitelnost v menších velikostech. Aktualizované písmo Gradec „2.0“ je snadno rozeznatelné např. díky nově řešené mínusce „a“ s výběhem.