Sudetype → Podrobnosti

Gradec

Korporátní písmo pro Univerzitu Hradec Králové

Klient

Univerzita Hradec Králové

Související projekty

Univerzita Hradec Králové

Rok

2009

Poslední revize

2022

Autoři

Jiří Toman

Spolupráce

Michal Kukačka

Počet znaků ve fontu

460

Podporované skripty

Latinka

Podporované jazyky

Gradec je písmo exkluzivně navržené jako součást vítězného návrhu na logotyp a vizuální identitu Univerzity Hradec Králové (spoluautorství s Michalem Kukačkou). Tvarosloví jednotlivých liter přímo navazuje na konstrukci univerzitní značky — většina viditelných úhlů v písmu je přesně 20 ° od horizontální, resp. vertikální roviny. Tedy tak, jak jsou seříznuty i konce závorek v univerzitní značce. Tento nepatrný, leč všudypřítomný detail napomáhá budovat komplexní a jednotnou vizuální identitu Univerzity Hradec Králové.