• toman-kukacka_uhk_2009_00cz
  • toman-kukacka_uhk_2009_01cz
  • toman-kukacka_uhk_2009_02cz

Univerzita Hradec Králové

Množina studentů, množina vyučujících, množina fakult, množina nápadů, množina výsledků, množina slov. Stručně — množina.

Právě množina je základní ideou logotypu Univerzity Hradec Králové. Vystihuje ji jako prostor otevřený novým obsahům, prostor, který má možnost spoluvytvářet každý z nás. Zároveň je však prostorem, který chrání — stejně jako tomu kdysi bylo u hradeckého opevnění, z jehož tvarosloví (společně s nezapomenutelným architektonicko-urbanistickým odkazem, který v Hradci Králové zanechali Josef Gočár, Oldřich Liska a další) značka svou pečlivou geometrickou konstrukcí vychází.

Díky svému jednoznačnému (typografickému) konceptu zůstává univerzitní značka neměnná a aktuální i při libovolném počtu fakult. Doplňující značky fakult splňují díky své ucelenosti samy o sobě veškeré předpoklady pro bezproblémovou identifikaci fakulty v rámci univerzity jako celku, a to jak tvarem, tak barvou. Ačkoliv každá značka umožňuje plnohodnotné rozvinutí fakultní identity, neustále zůstává součástí identity univerzitní.

Exkluzivně pro jednotný vizuální styl UHK (zejména pro logotypy a akcidenční užití) byla navržena písmová rodina Gradec. Písmo samo o sobě je tak nositelem jedinečné a nezaměnitelné univerzitní identity.

V roce 2018 došlo k aktualizaci jednotného vizuálního stylu spočívající především ve změně poměru velikosti typografie a grafické značky v logotypech ve prospěch textové části a taktéž v kodifikaci dalších kompozičních variant logotypů.

Drobnými změnami však prošly takřka všechny součásti jednotného vizuálního stylu, od nových doplňkových rastrů přes grafickou úpravu merkantilních tiskovin až po univerzitní písmo Gradec — to bylo jednak doplněno o širokou paletu řezů (vč. kurziv), jednak bylo revidováno tvarové řešení všech glyfů, horizontálních proporcí a metrik. Aktualizované písmo Gradec 2.0 je snadno rozeznatelné např. díky nově řešené mínusce „a“ s výběhem.

Ukázky z druhého, revidovaného vydání Grafického manuálu logotypu a vizuálního stylu Univerzity Hradec Králové (2018):