O Sudetype

O Sudetype

Jsme Sudetype1 — grafické studio a digitální písmolijna se severočeskými kořeny, ale otevřené ke spolupráci po celém světě. Tvoříme v širokém spektru vizuální komunikace: od návrhů logotypů přes orientační systémy, weby či knižní úpravy až po autorské plakáty. Důraz klademe především na soulad sémiotiky obsahu a estetiky formy. Naše fascinace silnými grafickými znaky se zrcadlí i v podobě vlastních návrhů písem.

Studio je tvořeno autorskou dvojicí Jiřím TomanemLucií Bočkovou. V našich referencích mají své místo „velké“ společnosti a instituce, jakými jsou např. Univerzita Hradec Králové, Ministerstvo zahraničí ČR, Tim Burton Productions, Kancelář Poslanecké sněmovny ČR, společnost Exclusive Tours či severočeský Jablotron, ale s potěšením jsme pomohli i několika start-upům a s nemenším nadšením jsme po několik let navrhovali plakáty k sousedskému letnímu kinu ve Stříbrných Horách. Vážíme si klientů, kteří (tak jako i my) přemýšlí o širších souvislostech svého působení. Pro spolupráci pro nás není klíčová ani tak klientova pozice na trhu či roční obrat, jako spíše společně sdílené hodnoty. Výsledná podoba jakéhokoliv projektu je totiž vždy průnikem přístupu klienta a designéra.

Design přitom vnímáme především jako prostředek ke kultivaci prostředí. Jsme přesvědčeni, že jedině kultivovaná (vizuální) komunikace může vytvářet trvalé pozitivní hodnoty, které pomáhají posouvat kupředu nejen samotné klienty, ale i společnost jako celek.

Jiří Toman

Grafický designér, písmař, houslista a vášnivý cyklista. Narodil se roku 1987 v Liberci. Studoval v ateliéru Grafický design I na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením prof. Karla Míška, v letech 2009⁠⁠–⁠2010⁠ absolvoval stáž na berlínské HTW (Kom­muni­ka­tions­design). Doktorské studium Vizuální komunikace absolvoval mezi lety 2012⁠ a 2016 na FUD UJEP, kde po následující čtyři roky působil jako odborný asistent na Katedře vizuální komunikace a vedoucí pracoviště písma. Je místopředsedou Asociace užité grafiky a grafického designu.

Ve své tvorbě se věnuje širokému spektru vizuální komunikace, od autorských plakátů (vystaveny např. v galerii Pont-Neuf v Paříži, varšavském muzeu plakátů Wilanów či pražském DOXu) přes vizuální identity, knižní úpravy až po návrhy písem. V roce 2009 s Michalem Kukačkou vyhráli veřejnou anonymní soutěž na logotyp a vizuální styl Univerzity Hradec Králové (využívající vlastní autorské písmo Gradec), za což byli ve stejném roce nominováni na cenu Czech Grand Design. V rámci doktorského studia se zabýval historií československého písmařství, a to jak po stránce teoretické, tak praktické — součástí projektu je i digitalizace starších písem, zejména Kolektivu od Josefa Týfy, Stanislava Dudy a Karla Míška st.

Lucie Bočková

Grafická designérka. Narodila se roku 1984 v Kutné Hoře. Po absolvování Výtvarné školy Václava Hollara studovala v ateliéru Grafický design II na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem pod vedením doc. Michala Slejšky. V roce 2007 absolvovala stáž na FBA Universidade do Porto (Design de Comunicação) a v roce 2008 pracovní stáž v grafickém studiu Revolta, ve kterém pak průběžně pracovala ještě další dva roky. Po několika letech vytváření grafických návrhů pro ŠKODA AUTO a.s., se následně připojila ke studiu Sudetype. Je členkou Asociace užité grafiky a grafického designu.

Ve své tvorbě se věnuje návrhu vizuálních identit, knižní úpravě i vlastním autorským knížkám a volné tvorbě. V roce 2006 byla její práce nominována na Grafiku roku a vystavena v Clam-Gallasově paláci. V roce 2009 byl v rámci Billboart Gallery Ústí nad Labem realizován její návrh billboardu proti prolomení těžebních limitů. Je autorkou grafické úpravy dětských knih Baryk a Navarana (ocenění Zlatá stuha 2010) výtvarníka a spisovatele Martina Kuriše. Diplomová práce — autorská publikace o počítačové grafice, ve které se Lucie Bočková (Pacalová) věnovala vzniku a vývoji počítačové grafiky v letech 1945–1970 — byla nominována na Národní cenu za studentský design 2012. V roce 2017 se jí narodila dcera Anežka a o čtyři roky později Štěpán.

1  Název studia (mimochodem my jej čteme [sudetajp]) zjevně odkazuje k Sudetům — kraji, kde se Jiří Toman jako potomek původní české liberecké menšiny narodil. Samotný výraz Sudety může být některými stále vnímán kontroverzně, byvše nespravedlivě spojován pouze s nacismem. Sudety jsou však především územím čarokrásným a rozmanitým. Jsme přesvědčeni, že právě vzájemný respekt k jazykovým, kulturním i náboženským odlišnostem přináší fascinující obohacení pro nás samotné a snažíme se, aby i Sudetype svým dílem přispěl k vnímání Sudet jako místa naděje v udržitelný a lepší svět. [↑]

Rádi byste se s námi sešli? Máte dotazy k našim projektům, přístupu či průběhu spolupráce? Potřebujete předběžnou kalkulaci k vašemu projektu?

Jak vám můžeme pomoci?