Sudetype → Články

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Interpretační aspekty digitalizace starších písmových vzorů

Úvod Digitalizaci typografie, jejíž masivnější rozšíření datujeme do 80.–90. let 20. století, lze po objevu knihtisku, řádkových a monotypových sázecích strojů či fotosazby považovat za další z jejích klíčových vývojov … → Více

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Na úvod tohoto článku je nutné přesněji definovat rozdíl mezi pojmy, které jsou nejen v laických, ale nezřídkakdy i odborných kruzích nesprávně užívány: písmo a  font . Písmo má v českém jazyce více významů — rozumíme jím (v a … → Více