• 01

Vlkov

Vizuální styl Vlkova jsme založili na citilvém překresu existujícího znaku obce tak, aby mohl fungovat nejen ve svém heraldickém smyslu, ale též jako značka v rámci moderního vizuálního stylu.

U menších obcí s omezenou šíří aplikací vizuálního stylu nemusí být vždy důvod pro vytváření jedinečné značky (logotypu) vedle existujícího znaku obce, se kterým se nadto obyvatelé obce často ztotožňují. Zvláště je-li jeho blason tak přímo propojen s názvem obce, jako je tomu právě u Vlkova:

Zlatý štít s modrou obrácenou krokví posázenou třemi zlatými lipovými listy, přičemž dva míří k hlavě a prostřední k patě štítu. Modrá krokev svým hrotem zasajuje do paty štítu. V horní části štítu nad krokví černý kráčející vlk se stříbrnými zuby a červeným jazykem.

Původní překres znaku (potažmo vlajky) byl však přes svou nespornou výtvarnou kvalitu problematický ze dvou důvodů — detailnost kresebného řešení jednak neumožňovala rozumné zmenšení pro potřeby aplikace v rámci vizuálního stylu, jednak byla barva vlka (zvláště v některých případech užití) spíše šedá, než černá. Vytvořili jsme tak překres nový, a to hned ve třech variantách. Různým užitím je podřízeno i výtvarné řešení: vzniká tak řada „optických velikostí“, přičemž se zvětšující se relativní velikostí se i zvyšuje míra prokreslenosti.

Aktualizovaný překres znaku zcela ctí blason, přičemž však více akcentuje anatomii psovitých šelem rodu Canis. Postavení končetin a ocasu je přizpůsobeno tak, aby co nejlépe využilo prostor vymezený ve znaku resp. vlajce obce Vlkov. Použitá výtvarná zkratka umožňuje užití syté černé barvy. U lipových listů byl zvýrazněn jejich typický srdcovitý tvar.

Logo (značka) obce Vlkov je pak tvořeno překresem znaku pro menší stupně optické velikosti (zjednodušená kresba znaku) s doplněnou typografií. Zjednodušení výtvarného řešení jednotlivých prvků umožňuje jejich užití i v malých velikostech, aniž by však bylo narušeno jednotné vnímání symbolů obce. Jako logo se používá výhradně zjednodušené kresby znaku, nikoliv vlajky.

Pro prostorově omezené užití či aplikace méně formálního rázu lze použít i samotný ikon vlka, zejména ve spojení se slovním označením obce. Oproti kresbě ve znaku či logu je ikon dále zjednodušen v hlavové části tak, aby bylo zajištěno jeho bezpečné fungování i v nejmenších velikostech či při omezených technologických možnostech (jednobarevný tisk, gravírování, ...).