Sudetype → Podrobnosti

Vlkov

Vizuální styl a překres insignií obce

Klient

Obec Vlkov

Rok

2017

Autoři

Jiří Toman

Písma užitá v projektu

Anselm Sans (František Štorm / Strom Type Foundry)