• toman_vaclav-danes_2018_01w

Václav Daneš — Malba jako uskutečňování bytí

Na konci roku 2018 jsme se milerádi postarali o grafickou úpravu a sazbu publikace Tomáše Pavlíčka Václav Daneš – Malba jako uskutečňování bytí. Tak jako byly práce píseckého rodáka — od 60. let 20. stol. však v Ústí nad Labem usazeného — Václava Daneše (1936–2004) režimem nezřídkakdy záměrně „skryty“ před zraky veřejnosti, tak se i živá barevnost Danešových obrazů vyjeví až po otevření monochromatické obálky publikace.

Pro sazbu byla zvolena písma Vesterbro od Black[Foundry] a Trivia Sans od Storm Type Foundry. Publikaci vydala Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s Muzeem města Ústí nad Labem.