Sudetype → Podrobnosti

Václav Daneš — Malba jako uskutečňování bytí

Grafická úprava a sazba publikace Tomáše Pavlíčka

Klient

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem

Rok

2018

ISBN

978-80-86475-32-5 (Muzeum města Ústí nad Labem)
978-80-7561-133-8 (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Tisk

Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o., Nové Město nad Metují

Autoři

Jiří Toman

Písma užitá v projektu

Vesterbro (Jérémie Hornus, Alisa Nowak, Ilya Naumoff / Black[Foundry])

Trivia Sans (František Štorm / Storm Type Foundry)