• toman-bockova_libella-design_01
  • toman-bockova_libella-design_02
  • toman-bockova_libella-design_03

Libella Design

Inspirací pro logotyp Libella bylo specifické technické řešení dvojitých kloubů zádové opěrky — produktu, který jako první nesl název Libella.

Jednoduchý motiv dvou na sobě posazených teček v sobě ale od počátku nese i další významy — rovnováhu nebo znázornění obratlů zdravé, laterálně nevychýlené páteře. Zakulacené tvarosloví se společně s dvěma tečkami hravě promítá i do dalších prvků vizuální identity, zejména doplňkových ikon a piktogramů. To vše doplňuje písmo Lato, které svou měkkou a přátelskou kresbou podtrhuje poslání značky Libella.