Sudetype → Podrobnosti

Libella Design

Vizuální identita české značky kompenzačních pomůcek

Klient

Libella Design

Rok

2021

Autoři

Jiří Toman, Lucie Bočková

Písma užitá v projektu

Lato (Łukasz Dziedzic / tyPoland)