• s01
  • s02

Cena EXIT ’17

Pro Cenu EXIT, soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol vyhlašovanou Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jsme navrhli komplexní vizuální řešení, od logotypu přes plakát či grafiku samotné výstavy až po grafickou úpravu katalogu.

Vizuální identita osmého ročníku soutěže je inspirována vizualitou a luminiscencí tabulek označujících únikový východ. Nosným grafickým prvkem je tak především značka, litera „E“ stylizovaná do podoby piktogramu otevřených dveří. Na obálky vytištěných katalogů byla pomocí šablony ručně nanesena luminiscenční vrstva. I v případě nečekaného blackoutu tak váš dozajista nejoblíbenější katalog v knihovně bez problémů najdete.

Foto: Eva Pacalová