Sudetype → Podrobnosti

Cena EXIT ’17

Vizuální styl Ceny EXIT vyhlašované FUD UJEP

Klient

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rok

2017

ISBN

978-80-7561-077-5

Autoři

Jiří Toman

Písma užitá v projektu

EXIT A (Jiří Toman / Sudetype)
Work Sans (Wei Huang / Google Fonts)