• s01

Whoop·de·doo

Na začátku byla studentská mezioborová výpomoc, o několik let později pak prestižní Red Dot Design Award. Právě logo-lettering pro sadu erotických pomůcek pro ženy, toho času diplomovou práci Anny Marešové v ateliéru produktového designu na FUD UJEP, také započal naši dlouhodobou a mnoha oceněními ověnčenou spolupráci.

Intimní produkty pro ženy Whoop·de·doo od Anna Marešová designers jsou plné něhy a čistoty, citlivě otevírají témata sexuálního zdraví. Při navrhování vizuální identity a packagingu jsme měli jasný cíl — najít tu správnou rovnováhu mezi čistotou, střídmostí a elegancí na jedné straně a vášní na straně druhé. Logo-lettering tak svým tvaroslovím vychází z „emoční“ štětcové kaligrafie (s decentním náznakem falických tvarů v liteře „d“), avšak je usazen do čistého grafického prostředí, prostého lascivních barev či dekorů.

Grafické řešení obalů respektuje základní filozofii produktů, s důrazem na kvalitu materiálů i polygrafických postupů a pečlivostí zpracování do nejmenších detailů.

Jak často se designér dostane k navrhování piktogramu hýždí? To upřímně netušíme, ale my jsme to štěstí měli. Poněkud ilustrativnější charakter piktogramů odpovídá kontextu návodu k použití výrobku, který slouží především k tělesné potěše a uvolnění.

Během vývoje samotných produktů jsme spolupracovali na řešení dílčích detailů, jakým je např. haptická „grafika“ ovládacích tlačítek, vycházející z osvědčených principů přístupného designu pro nevidomé a slabozraké.

V roce 2019 se komplexního redesignu dočkaly i webové stránky whoopdedoo.me. Důraz byl kladen na grafickou čistotu a uživatelskou přívětivost, přesně v duchu Whoop·de·doo.

Produktová řada Whoop·de·doo — a především její šéfdesignérka Anna Marešová — získala celou řadu ocenění. A my jsme nesmírně hrdí, že jsme mohli být součástí Whoop·de·doo, Aničko díky!