Sudetype → Podrobnosti

Průmyslová minulost, kreativní budoucnost

Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří

Klient

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Rok

2022

ISBN

978-80-7561-379-0

Tisk

Astron print, s.r.o.

Autoři

Jiří Toman

Spolupráce

Jiří Dvořák (fotografie)

Písma užitá v projektu

Halvar (Jakob Runge, Nils Thomsen, Lisa Fischbach / TypeMates)

Vesterbro (Jérémie Hornus, Ilya Naumoff, Alisa Nowak / Black[Foundry])