Sudetype → Podrobnosti

Pro mě Ze mě.

Typografická úprava dvojpublikace

Klient

Fakulta umění a designu UJEP

Rok

2017

ISBN

978-80-7561-094-2

Autoři

Jiří Toman

Písma užitá v projektu

Josef Sans (František Štorm / Storm Type Foundry)

Týfova Antikva (Josef Týfa / Storm Type Foundry)