• s01

Pro mě Ze mě.

Publikace Pro mě Ze mě. je sborníkem konference „Prostor změny / Změna místa“ a zároveň katalogem k návazné výstavě „Ze mě.“ Tato dvojjedinost je reflektována i v grafické úpravě — jednotná (a oboustranná) obálka spojuje dva samostatné sešity, přičemž „konferenční“ je sázen z Týfovy antikvy, zatímco „výstavní“ z jejího bezserifového doplňku (Josef Sans).