Sudetype → Podrobnosti

Pracoviště písma FUD UJEP

Značka pro fakultní pracoviště

Klient

Fakulta umění a designu UJEP

Rok

2019

Autoři

Jiří Toman

Spolupráce

Lina Skorobogatchenko