• 01

Pracoviště písma FUD UJEP

Pro Pracoviště písma na Fakultě umění a designu UJEP jsme navrhli tvarově jednoduchou, ale o to sémenticky plnější značku, ve které se snoubí jak zaměření pracoviště, tak geografická poloha ústecké univerzity v severozápadních Čechách.

Vizuální identita je doplněna skvělými ilustracemi FuchsieDaga, legendární to typografické dvojice „The quick brown fox & lazy dog“, od Liny Skorobogatchenko.