• toman-bockova_otevreno_2021_01
  • toman-bockova_otevreno_2021_02

Otevřeno

Zadání bylo prosté: aktualizovat vizuální identitu, ale zachovat logo, písmo i barvu. Zhostili jsme se tedy aktualizace vizuálního stylu a změnili… logo, písmo i odstín barvy (samozřejmě ale jen tak, abychom nepřetrhli kontinuitu vnímání brandu). Klíčovou součástí aktualizace se stala, jak asi nepřekvapí, otevřenost.

Původní logo od Tomáše Čakloše bylo založené na kombinaci grafické značky (ikony) otevřené knihy a slovního vyjádření názvu spolku. Otevřená kniha přirozeně odkazuje ke vzdělávání, zároveň je ale i grafickým vyjádřením názvu. Motiv otevřené knihy skvěle koresponduje jak s názvem, tak i hodnotami Otevřena — stal se jeho zavedenou značkou. V širším kontextu grafického designu je ale kniha často užívaným symbolem a je tak prakticky nemožné její stylizací dosáhnout jednoznačné odlišitelnosti (při zachování srozumitelnosti symbolu).

Nakolik je ale opravdu potřeba mít jedinečnou a bezpečně odlišitelnou grafickou značku? Ve skutečnosti je to jen jedna z mnoha možných strategií, ostatně existuje mnoho (úspěšných) brandů, které grafický symbol vůbec nepoužívají. Pro úspěšnou vizuální komunikaci je podstatnější vzájemná provázanost a soudržnost jednotlivých prvků tvořících vizuální styl a jejich přizpůsobení reálným potřebám uživatele.

Východiska pro aktualizaci

Kontinuita: stávající logo, barevnost i základní principy komunikace značky jsou zavedené a pozitivně přijímané. Je tedy žádané, aby aktualizace vizuálního stylu udržela kontinuitu vnímání identity spolku (evoluce, nikoliv revoluce).

Otevřenost: práce s vizuálním stylem by měla být otevřená, tj. jednak umožňovat průběžné doplňování o další motivy a přizpůsobování aktuálním potřebám, jednak být co nejpřístupnější k tvůrcům obsahu (snadno přístupné zdroje, Open Source písma). Vizuální prezentace by měla být zároveň otevřená (přátelská, inspirující) i směrem k příjemcům.

Funkčnost: vizuální styl by měl být přizpůsobený konkrétním potřebám příjemce — např. přizpůsobení stylizace a rozměrových řad loga digitálnímu prostředí.

Aktualizace vizuálního stylu

Zarovnání na mřížku vychází z definované minimální velikosti loga a při dodržení doporučené velikostní řady zajišťuje jeho lepší čitelnost na obrazovkách.

Doplňkové ikony svojí otevřenou monolineární kresbou navazují na základní značku Otevřena a tvoří s ní tak ucelenou sadu komunikačních prvků. Oblé zakončení tahů plně koresponduje s tvaroslovím otevřeného písma (open source) Nunito.

Nově zvolené písmo vizuálního stylu navazuje na měkký a přívětivý charakter doposud užívaného písma Capriola, zároveň ale disponuje širokou paletou řezů, od tenkých ExtraLight až po tučné Black, a to včetně nakloněných řezů (Italic). Písmo je distribuováno pod Open Font licencí, mj. i přes službu Google Fonts, a je tak dostupné i ve všech aplikacích Google Workspace.

Překres písma Nunito pro použití v logu primárně vychází z existujícího řezu Regular, všechny litery byly nicméně kompletně překresleny. Kontrast hlavních a vedlejších tahů byl snížen na minimum (avšak se zachováním nezbytných optických korekcí) a písmo má tak nyní takřka monolineární kresbu, jež lépe koresponduje se značkou. Oblé zakončení tahů je nově přísně geometrické — opět v souladu s tvaroslovím dalších prvků vizuálního stylu Otevřena. Díky kombinaci změny výchozího řezu, úpravě poměru velikostí grafické a písmové části loga a drobným korekcím při překresu liter mají nyní hlavní tahy písma stejnou tloušťku, jakou má síla čáry ve značce otevřené knihy.