• sdtp_bylo-nebylo_s01

Bylo, nebylo

Tradiční úvod pohádkových příběhů se stal nejen názvem kavárny a koktejlového baru, ale i základní ideou celého vizuálního stylu. Záměrné znejistění čtenáře/diváka. A bylo to tedy, nebo nebylo? Mají tam kávu, nebo koktejly? Nebo obojí? Nebo obojí? A když není bylo, znamená to, že je nebylo, bylo, nebo je bylo? Inu — bylo, nebylo…

Základní idea je ve vizuálním stylu zachycena přesně definovaným přeškrtnutím části logotypu, vysázeného z našeho písma Bezirk v řezu Bold. Přeškrtnutí je vertikálně zarovnané na střed mínusek (typicky např. „o“), jeho tloušťka je zvolena tak, aby zcela zakrývalo příčku mínusky „e“ a na okrajích přečnívá o vzdálenost odpovídající tloušťce přeškrtnutí.