Sudetype → Podrobnosti

Zuzana Kubelková — Fiber

Plakát a pozvánka k výstavě sklářské výtvarnice

Klient

Zuzana Kubelková

Rok

2019

Autoři

Jiří Toman

Spolupráce

Gabriel Urbánek

Písma užitá v projektu

Kolektiv (Josef Týfa, Stanislav Duda, Karel Míšek st. / Sudetype)