• jiri-toman_solidarity_2_2017

Solidarity

Autoři v tomto projektu vyjadřují sounáležitost s obyvateli oblastí postižených živelnými katastrofami v srpnu a v září 2017. Skrze autorský plakát upozorňují na přetrvávající následky hurikánů Harvey, Irma a Maria a dvou silných zemětřesení v Mexiku. Projekt navazuje na výstavu Solidarita, která představila autorské plakáty vytvořené v roce 2002 jako vyjádření podpory České republice postižené ničivými povodněmi.