• toman_diskriminace_2010_01

Diskriminace

Virtuální bienále Praha je mezinárodní přehlídkou výtvarného umění a designu, pořádanou Asociací užité grafiky a grafického designu. Pro její čtvrtý ročník s tématem „diskriminace“ jsme vytvořili logotyp, který tento negativní společenský jev vyjadřuje pomocí jednoduché typografické hříčky.

Nezbývá, než dodat, že navzdory našim snahám o nadčasové tvarosloví doufáme, že tato práce bude brzy „oldschool“, pouhou nepříjemnou připomínkou starých časů, kdy vůbec bylo třeba na tyto jevy upozorňovat.