Vizuální identita

Vizuální identita

Vizuální identita je tváří společnosti. Je souborem vzájemně propojených prvků, pomocí kterých společnost komunikuje — a to nejen s veřejností, ale i v rámci komunikace vnitřní. Propracovaná vizuální identita rozhodně nekončí jen u „hezkého“ loga, právě naopak! Kvalita vizuálních výstupů, od barevnosti přes volbu materiálů až po definici jednotné typografické úpravy, je klíčovým poselstvím o úrovni vaší společnosti.

Jak to probíhá?

Úvodní setkání

Prvním krokem je vzájemné poznání se — nezávazně vám ukážeme vybrané projekty, na kterých poznáte náš přístup k práci. Tvorba vizuální identity je několikaměsíční partnerství: není pro nás přitom podstatné, zda jste zavedená společnost s dlouholetou tradicí, nebo startup. Klíčové pro nás je, zda budeme sdílet podobný pohled na řešení projektu. A pokud si sedneme, pak už nám nic nebude bránit společně připravit zadání (brief) reflektující vaše představy, reálné potřeby a možnosti.

Smlouva

Pořádek dělá přátele. Na základě předchozí domluvy připravíme smlouvu o vytvoření a užití díla (licenční smlouvu), ve které si dohodneme naše vzájemná práva a povinnosti, podobu licence, termíny odevzdávání podkladů i díla. Seznámíme vás i se zákonnými limity užití autorského díla (jímž vizuální identita z principu je). Vždy tak budete dopředu vědět, co vše, kdy, v jaké podobě — a ano, i za kolik — od nás dostanete.

Tvorba

Časově nejnáročnější fází je vlastní tvorba. Nejsme (a ani nechceme být) nejrychlejším grafickým studiem. A buďte za to rádi! Dobře totiž víme, že prostor pro experiment, hledání nových cest i potřeba dostatečného autorského odstupu jsou pro dobré dílo nezbytné. V případě potřeby též spolupracujeme s našimi kolegy z dalších oborů, abychom zaručili po všech stránkách dotažené dílo. To ale samozřejmě neznamená, že se nebudeme snažit vyjít vám maximálně vstříc.

Prezentace

Vybrané návrhy vám osobně odprezentujeme. Ne vše musí být vždy viditelné na první pohled — vysvětlíme, jaká byla naše východiska, proč bylo zvoleno konkrétní řešení, popíšeme zvolené písmo, ukážeme vám možné aplikace vizuální identity. Společně dohodneme případné změny a další postup práce.

Odevzdání díla

Po schválení finálních návrhů vám dílo odevzdáme v dohodnutých souborových formátech, případně (např. grafický manuál) v tiskové realizaci. Od vektorového PDF po webové PNG. Možná i s tím „corelem“ bychom si nakonec poradili.

Spokojenost

Naši práci děláme s láskou. I proto si nikdy nedovolíme odevzdat dílo, se kterým bychom nebyli 100% spokojeni. Cílem je ale pochopitelně spokojenost oboustranná — největší odměnou je klient těšící se z nové vizuální identity a jejího fungování v reálných podmínkách. Tak hurá do toho!

Design konzultace

Potřebujete poradit, jak rozvinout práci s vaším vizuálním stylem? Nemůžete se rozhodnout, jaký z návrhů logotypu vybrat, nebo byste rádi provedli revizi toho stávajícího? Kromě vlastních návrhů vizuálních stylů a logotypů nabízíme také služby design konzultací. Podíváme se na vaše stávající řešení, zhodnotíme silné a slabé stránky a poradíme, jak ty druhé eliminovat.

Vybrané reference

Univerzita Hradec Králové
Café Le Noble
Zdravý design

Rádi byste se s námi sešli? Máte dotazy k našim projektům, přístupu či průběhu spolupráce? Potřebujete předběžnou kalkulaci k vašemu projektu?

Jak vám můžeme pomoci?