Vizuální identita

Vizuální identita

Vizuální identita je tváří společnosti. Je souborem vzájemně propojených prvků, pomocí kterých společnost komunikuje — a to nejen s veřejností, ale i v rámci komunikace vnitřní. Propracovaná vizuální identita rozhodně nekončí jen u „hezkého“ loga, právě naopak! Kvalita vizuálních výstupů, od barevnosti přes volbu materiálů až po definici jednotné typografické úpravy, je klíčovým poselstvím o úrovni vaší společnosti.

Jak to probíhá?

Úvodní setkání

Prvním krokem je vzájemné poznání se — nezávazně vám ukážeme vybrané projekty, na kterých poznáte náš přístup k práci. A pokud si sedneme, pak už nám nic nebude bránit společně připravit zadání (brief) reflektující vaše představy, reálné potřeby a možnosti.

Smlouva

Pořádek dělá přátele. Na základě předchozí domluvy připravíme smlouvu o vytvoření a užití díla (licenční smlouvu), ve které si dohodneme podobu licence, termíny odevzdávání a samozřejmě i honorář.

Tvorba

Časově nejnáročnější fází je vlastní tvorba. Dobře totiž víme, že prostor hledání nových cest i potřeba dostatečného autorského odstupu jsou pro dobré dílo nezbytné. V případě potřeby též spolupracujeme s našimi kolegy z dalších oborů, abychom zaručili po všech stránkách dotažené dílo.

Prezentace

Vybrané návrhy vám osobně odprezentujeme. Ne vše musí být vždy viditelné na první pohled — vysvětlíme, jaká byla naše východiska, popíšeme zvolené písmo, ukážeme vám možné aplikace vizuální identity atd. Společně dohodneme případné změny a další postup práce.

Odevzdání díla

Po schválení finálních návrhů vám dílo odevzdáme v dohodnutých souborových formátech, případně v tiskové realizaci. Od vektorového PDF po webové PNG.

Spokojenost

Naši práci děláme s láskou. I proto si nikdy nedovolíme odevzdat dílo, se kterým bychom nebyli 100% spokojeni. Cílem je ale pochopitelně spokojenost oboustranná — největší odměnou je klient těšící se z nové vizuální identity a jejího fungování v reálných podmínkách. Tak hurá do toho!

Design konzultace

Potřebujete poradit, jak rozvinout práci s vaším vizuálním stylem? Nemůžete se rozhodnout, jaký z návrhů logotypu vybrat, nebo byste rádi provedli revizi toho stávajícího? Kromě vlastních návrhů vizuálních stylů a logotypů nabízíme také služby design konzultací. Podíváme se na vaše stávající řešení, zhodnotíme silné a slabé stránky a poradíme, jak ty druhé eliminovat.

Vybrané reference

Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Café Le Noble
Café Le Noble
Zdravý design
Zdravý design

Rádi byste se s námi sešli? Máte dotazy k našim projektům, přístupu či průběhu spolupráce? Potřebujete předběžnou kalkulaci k vašemu projektu?

Jak vám můžeme pomoci?